Välkommen till Jägarbacken HVB AB

Jägarbacken är ett HVB-hem för män i åldrarna 20 – 60 år med missbruk/beroendeproblematik.

Vi erbjuder (17) platser fördelade 11 st i egna lägenheter i huvudbyggnaden samt 6 platser i tre lägenheter i vårt närbelägna radhus för de som kommit längre i sin behandling.

Alla lägenheterna är handikappanpassade med toalett&dusch. Vi kan erbjuda utslussboende med praktikplats, eller ordna så att klienten utreds för ev kodning på AF (Lönebidrag) efter avslutad behandling på HVB-hemmet är alltid vår målsättning att klienten ska försörja sig själv.Vår fastighet är helt handikappanpassad.

Klienter som har en diagnos och medicinerar med ett CS-Preparat är välkommen på Jägarbacken.

Uppdragsgivare kan vara socialtjänst, kriminalvård, SIS instutitioner och arbetsgivare placeringar enligt Sol, § 27 LVM,LVU, kontraktsvård, och vårdsvistelse.