Välkommen till Jägarbacken HVB AB

Jägarbacken är ett HVB-hem för män från 20 år med missbruk/beroendeproblematik.

Vi erbjuder (17) platser fördelade 11 st i egna lägenheter i huvudbyggnaden samt 6 platser i tre lägenheter i vårt närbelägna radhus för de som kommit längre i sin behandling.

Alla lägenheterna är handikappanpassade med toalett och dusch. Vi kan erbjuda utslussboende med praktikplats som tas fram i samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen, föreningar och företag i närområdet samt med Ockelbo kommun. Vår målsättning är att att klienten ska kunna försörja sig själv efter avslutad behandling. Vår fastighet är helt handikappanpassad.

Klienter som har en diagnos och medicinerar med ett CS-Preparat är välkommen på Jägarbacken.

Uppdragsgivare kan vara socialtjänst, kriminalvård, SIS-instutitioner och arbetsgivare. Vi tar emot placeringar enligt SoL, 27 § LVM, LVU (från 20 år), kontraktsvård och vårdvistelse.