Välkommen till Jägarbacken HVB AB

Jägarbacken är ett HVB-hem för män i åldrarna 20 – 60 år med missbruk/beroendeproblematik.
Vi erbjuder elva (11) platser fördelade i  mindre lägenheter i huvudbyggnaden samt två extra lägenheter i en intillliggande byggnad för de som kommit längre i sin behandling. Alla lägenheterna är handikappanpassade med toalett&dusch. Vi kan  erbjuda utslussboende med praktikplats efter avslutad behandling på HVB-hemmet.Vår fastighet är helt handikappanpassad. Klienter som har en diagnos och är ordinerad cs-preparat är välkommen på Jägarbacken om personen är insatt på medicinen innan inskrivning,

Uppdragsgivare kan vara socialtjänst, kriminalvård, SIS instutitioner och  arbetsgivare placeringar enligt Sol, § 27 LVM,LVU, kontraktsvård, och vårdsvistelse.