Välkommen till Jägarbacken HVB AB

Jägarbacken är ett HVB-hem för män från 20 år med missbruk/beroendeproblematik.

Vi erbjuder (17) platser fördelade 11 st i egna lägenheter i huvudbyggnaden samt 6 platser i tre lägenheter i vårt närbelägna radhus för de som kommit längre i sin behandling.

Alla lägenheterna är handikappanpassade med toalett och dusch. Vi kan erbjuda utslussboende med praktikplats som tas fram i samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen, föreningar och företag i närområdet samt med Ockelbo kommun. Vår målsättning är att att klienten ska kunna försörja sig själv efter avslutad behandling. Vår fastighet är helt handikappanpassad.

Klienter som har en diagnos och medicinerar med ett CS-Preparat är välkommen på Jägarbacken.

Uppdragsgivare kan vara socialtjänst, kriminalvård, SIS-instutitioner och arbetsgivare. Vi tar emot placeringar enligt SoL, 27 § LVM, LVU (från 20 år), kontraktsvård och vårdvistelse.

NYHETER
Vi hälsar vår nya föreståndare, Jörgen Ekdahl, välkommen till Jägarbacken. Jörgen är socionom med lång erfarenhet från arbetsledande befattningar. Han har tidigare bl.a. varit chef på ett av SiS LVM-hem och han kommer med sin erfarenhet att tillföra kompetens till vår verksamhet som gör att vi kan fortsätta att utveckla och förbättra verksamheten, till nytta för våra klienter, våra uppdragsgivare och vår personal.

Vi hälsar också vår nya terapeut välkommen. Manuel Diaz är utbildad behandlingsassistent och alkohol- och drogterapeut med kompetens att bedriva behandling med de manualbaserade metoderna CRA och Kriminalitet Som Livsstil. Han har också kompetens i traumabehandling och i ASI. Manuel har lång erfarenhet av behandling för personer med missbruk. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Manuel och den kompetens han tillför till vår personalgrupp.