Behandlingen bygger på det evidensbaserade Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram och indelas i tre faser.
Beroendesjukdomen gör ingen skillnad på vilket sinnesförändrande medel man använt. En stor fördel med 12-stegsprogrammet är att det finns en världsomspännande rörelse med självhjälpsgrupper där vi har en förhoppning om att klienten hamnar och fortsätter sitt tillfrisknande och skaffar sig nya vänner.

Vårt mål med behandlingen är att klienten ska bli självgående, ansvarsfull och en produktiv medborgare i samhället.

I behandlingen får klienten en ökad förståelse för beroendesjukdomen, samt att det även finns en lösning som hjälpt många att ta sig från ett aktivt beroende till ett liv utan att använda sinnesförändrande medel. Klienten kommer också att få stöttning i att besöka självhjälpsgrupper vilka är obligatoriska 2-3 ggr/veckan.

Det är ett väl beprövat och framgångsrikt sätt att knyta nya vänskapsband med tillfrisknande beroende. Vi gör individuella behandlingsplaner med alla för att matcha individens behov. Vi har bemanning dygnet runt.

12 STEGS PROGRAMMET

Stegarbetet i tolvstegsprogrammet kombineras med föreläsningar, grupper/lektioner omkring de känslomässiga problem som styrt den beroendes liv, samt individuella redovisningar av uppgifter som klienterna arbetat med på egen hand. Målet är att klienten ska arbeta sig igenom steg 1-8 under tiden på Jägarbacken, samt ha påbörjat och genomfört en del gottgörelser (steg 9) för att fortsätta det arbetet när behandlingen är avslutad. Klienten ska ha fått insikt om vikten av att på daglig basis fortsätta sitt förändringsarbete för att vidmakthålla resultatet av arbetet med steg 4-9, allt för att minimera risken att kliva tillbaka i ett aktivt beroende.

ANHÖRIGPROGRAM

Vid olika tillfällen varje år kommer samtliga klienters anhöriga bjudas in för att deltaga i Jägarbackens anhörigprogram. Syftet med dessa sammankomster är att anhöriga ska få information om sjukdomsbegreppet, förstå hur man som anhörig påverkas och styrs av den beroende (medberoende) och framför allt vad man kan göra åt det för att hantera sig själv och den beroende på ett sätt som är bra för båda. Få kunskap om att det är en familjesjukdom och att alla runt den beroende är påverkade av sjukdomen.

MI-SAMTAL

Alla klienter kommer att deltaga i en serie enskilda MI-samtal med terapeut.

MILJÖTERAPI

Jägarbacken HVB kommer att bedriva olika upplevelsebaserade aktiviteter som fiskevecka, vandring i skog och mark över dygn, överlevnadskurser och kanotturer i natursköna områden. Aktiviteterna har ett terapeutiskt syfte.

ADL-TRÄNING

Klienten ansvarar för att sitt rum är städat och fint, sängen bäddad, att han sköter sin hygien, får tvätta sina egna kläder och sängkläder. Klienten får delta i matlagning flera gånger under sin behandling.Vid behov så stöttar vi och hjälper till i kontakt med myndigheter, bank mm.

SOCIAL TRÄNING

Klienten kommer några gånger under sin behandling att vara en ambassadör under en vecka. Det innebär att han tar hand om nya klienter som kommer till Jägarbacken. Ambassadören ska vara en god förebild samt berätta om vad som förväntas av den enskilde under vistelsen på Jägarbacken. Han kommer vara den som ansvarar för att uppgifter såsom städning av de allmänna utrymmena utförs. Han är även ansvarig för menyn och matlagning lördag – söndag, han kan givetvis be om hjälp. Klienten får träna på möta, umgås och prata inför okända människor i olika självhjälpsgrupper Han får även i boendekollektivet träna på att tona ned sitt ego och tänka på vad som är bäst för att gruppen ska fungera.

FRITIDSAKTIVITETER

Fiske (egen eka i sjö med 5 minuters gångavstånd), bad, skidåkning, fysiska aktiviteter 2 ggr/vecka, bio, sporthall, fina promenadstråk i naturskön miljö samt hockeyplan finns i anslutning till Jägarbacken HVB. Vi kommer att genomföra någon form av resa knuten till aktiviteter. Vår förhoppning är att klienten ska hitta tillbaka till ett intresse som tappats bort eller hitta ett nytt. Klienten kommer att ges möjlighet att prova olika aktiviteter under sin tid på Jägarbacken. Vi uppmuntrar till en aktiv fritid, ett hälsosamt leverne och välmående. 

UTSLUSS

Jägarbacken har utslussningslägenheter intill behandlingshemmet och i Ockelbo samt möjligheter att hitta boende i många andra städer. Vi har ett samarbete med AF, för att utreda olika möjligheter till stödinsatser som lönebidrag, praktikplatser etc. Fokus under utslussningen är att träna på sociala fungerande färdigheter, ha en sysselsättning och planera för tiden efter vistelsen på Jägarbacken. Att det då finns boende, sysselsättning, konstruktiva fritidsintressen, fungerande sociala relationer och en nykter och drogfri gemenskap bidrar till fortsatt välmående och en välfungerande tillvaro.

EFTERVÅRD

Jägarbacken har kontinuerliga eftervårdsträffar och skräddarsyr eftervård i samråd med klient och remittent.

CRA

CRA

REPULSE

REPULSE

KRIMINALITETSPROGRAM

Kriminalitet som livsstil körs i 1 vecka och vid 4 tillfällen varje år och samtliga klienter kommer erbjudas plats även om veckan inte infaller under deras behandlingstid, ingår i vårdavgiften.

NEUROSPYKIATRISK UTREDNING

Vi har möjlighet att efter önskemål från kund göra utredningar och det är vår psykolog som gör dem och sedan kan vår psykiatriker göra bedömning om en ev medicinering.