Jägarbacken HVB AB
Nordanåvägen 3
81695 Åmotsbruk
Telefax: 036-777 03 14

För förfrågningar, placering och information kontaktas i första hand vår placeringskoordinator.

Placeringskoordinator
Lena Eriksson
070-344 55 89
lena@jagarbacken.se

Utslussningsansvarig
Stefan Lindberg
073-843 51 79
stefan@jagarbacken.se

T.f. föreståndare
Stefan Persson
072-853 04 21
stefan.persson@jagarbacken.se

Tjänstgörande personal jourtelefon 24/7: 072-512 89 22